top of page

סיפורים עולים

הכשרה, שילוב והעצמה חברתית וכלכלית
של יהודי אתיופיה בישראל 

מטרות המיזם

סיוע בשילוב האוכלוסייה האתיופית בשוק העבודה
מתן הכשרה ביישומי מחשב משרדיים.
הענקת כלים מעשיים ואפקטיביים שיסייעו להם להיקלט בשוק העבודה המתקדם ובחיים בכלל.

שילוב

חיזוק הביטחון העצמי והזהות התרבותית ברמה האישית והקולקטיבית
להפוך את העולה בן העדה האתיופית מבעל ידע למורה – לסייע בהבנה שהם בעלי ידע חשוב, בעלי סיפור חיים שווה ערך, שהם יכולים להפוך את הידע האישי הלא מתועד  לנחלת הכלל וללמד אותם כיצד להעביר אותו.
לשפוך אור על סיפורים אישיים מרתקים ומרגשים שמעולם לא סופרו ושהם חלק מהמורשת התרבותית הייחודית של קהילת יהודי אתיופיה בישראל.
עבודה קבוצתית על זהות תרבותית.

חיזוק

שימור ותיעוד הסיפור האישי של בני העדה האתיופית – פיתוח מרכז מידע ייעודי למורשת התרבותית של יהודי אתיופיה
ליצור אתר אינטרנט שיכלול סיפורים אישיים שיוצגו בכתב, במצגות, בתמונות ובסרטים. 
אתר זה ינגיש את המידע על מורשת הקהילה היהודית של יוצאי אתיופיה בישראל לקהל הרחב ויכלול בנוסף גם תיאור המנהגים, החגים, האומנות, האוכל ועוד.שימור

bottom of page