top of page

סיפורים עולים

הכשרה, שילוב והעצמה חברתית וכלכלית
של יהודי אתיופיה בישראל 

משדר מיוחד שנצפה ע"י יותר מ- 30,000 תלמידי ביה"ס

אתם מוזמנים לצפות בסיפורי הילדות של 4 נשים המספרות על החיים באתיופיה, העלייה לישראל והקליטה. 

הופק בשיתוף אקדמיה ברשת של משרד החינוך. לצפייה במכתב תודה ממשרד החינוך על הפקת המשדר

משדר סיפורים עולים ואקדמיה ברשת

משדר סיפורים עולים ואקדמיה ברשת

משדר סיפורים עולים ואקדמיה ברשת
Search video...
סיפורים עולים- פתיחה למשדר בשיתוף משרד החינוך

סיפורים עולים- פתיחה למשדר בשיתוף משרד החינוך

01:18
Play Video
סיפורים עולים - לגדול ללא בית ספר

סיפורים עולים - לגדול ללא בית ספר

02:49
Play Video
סיפורים עולים- למה דווקא ישראל?

סיפורים עולים- למה דווקא ישראל?

01:43
Play Video
סיפורים עולים- ופתאום, יוצאים למסע!

סיפורים עולים- ופתאום, יוצאים למסע!

02:31
Play Video
bottom of page