top of page

סיפורים עולים

הכשרה, שילוב והעצמה חברתית וכלכלית
של יהודי אתיופיה בישראל 

על המיזם

הסיפור הוא חלק מהתרבות ומההוויה של אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בישראל. החוויה של כתיבת הסיפור תעניק לכותבים העצמה אישית שתאפשר יישום של הכלים שקיבלו במסגרת ההכשרה. דרך העלאת הסיפורים לאתר יתאפשר לציבור ללמוד על ההיסטוריה ועל התרבות של קהילה זו –
"השימוש בסיפורים אישיים, בנרטיב, בכלים ממוחשבים, ובמיומנויות אינטרנט - כל אלה הם כלים, אבל לא כלים בלבד, משום שהם מובילים להעצמה אישית בכך שהם מגדילים את תחושת העוצמה והשליטה בחיים." (ד"ר מירה חניק).

 

סיפור המסע לארץ ישראל של יוצאי אתיופיה לא תועד באופן מרוכז מעולם!

כעם יהודי, חובה עלינו לשמר ולתעד את המורשת של העדה אתיופיה ממקור ראשון – מפי העולים שהגיעו לארץ ובניהם, שחוו את תלאות המסע וקשיי הקליטה.

"הסיפור שלא סופר" זהו מיזם חסר תקדים בישראל שמטרתו לתעד את סיפור העלייה והקליטה ולשמר את המסורת והמנהגים של בני העדה האתיופית כאשר כתיבת הסיפורים והזיכרונות האישיים תעשה ע"י העולים עצמם או בני  ביתם ובכך לחזק את תחושת הערך והקשר של בני העדה למוצא ולמקור שלהם. לשורשים שלהם

כפי שנאמר ע"י יגאל אלון - "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל".

bottom of page