top of page

סיפורים עולים

הכשרה, שילוב והעצמה חברתית וכלכלית
של יהודי אתיופיה בישראל 

ד"ר ווביט וורקו מנגסטו 

משרד החינוך

יועצת לפיתוח והעצמת
זהות אתנית 

ניב דיכטר

קליק אנטר

פיתוח הדרכה ואתר

נדין כהן

מנכ"ל קליק אנטר

​יוזמת הפרויקט

ג'ני ויס

קליק אנטר

מנהלת הפרויקט

מיכל פרץ

קליק אנטר

מנהלת פדגוגית

עדן אליאס

 

​מדריכה 

תמי נויטל

האונ' הפתוחה

יעוץ מיוחד רשתות חברתיות

ד"ר רבקה הלל לביאן 

מכללת לוינסקי

מומחית בגישה הנרטיבית
וב- PhotoVoice

מי אנחנו?

bottom of page