top of page

סיפורים עולים

הכשרה, שילוב והעצמה חברתית וכלכלית
של יהודי אתיופיה בישראל 

בית הכנסת הגדול


זה בית הכנסת הגדול שהיה בכפר אמבובר שבו נולדתי. בית הכנסת ממוקם צמוד לבית הספר, שבו למדנו. האנשים שבתמונה את חלקם אני מזהה וחלקם לא. אלה שאני מזהה הם קרובי משפחה שלי, אבל את הרוב הגדול כבר לא מזהה. כנראה אספו אותם להצטלם. מי שצילם אותם אלה תיירים. לכפר הזה היו מגעים הרבה תיירים, כשהילדים היו שומעים שהגיעו תיירים הם היו רצים כי אהבו לראות אנשים לבנים שמגעים לכפר בתקווה שיבשרו לנו על שלומה של ירושלים.

כאשר אני צופה בתמונה עולים לי המון זכרונות של ילדות וחוויות של חגים וגעגועים כמובן.

הסיפורים שעלו
סיפורים אחרונים
חיפוש לפי קטגוריה
חיפוש לפי תגיות
bottom of page