top of page

סיפורים עולים

הכשרה, שילוב והעצמה חברתית וכלכלית
של יהודי אתיופיה בישראל 

הסיפורים שעלו

חדש! סיפורים בשיטת  ה- Photo Voice

במסגרת עבודתנו עם קבוצת אחוות הנשים במתנ"ס טבג'ה ברמלה הנחתה ד"ר רבקה הלל לביאן את הקבוצה ב Photovoice שהוא תהליך בו אנשים יכולים לחזק את הקהילה שלהם באמצעות הצילום.
לתהליך זה זו שלוש מטרות עיקריות:

 1. לאפשר לאנשים לשקף ולחזק את
 עוצמת הקהילה שלהם.

 2. לעודד דיאלוג ביקורתי אודות נושאים חשובים על ידי יצירת שיח ודיונים על  הצילומים.

3. להגיע לקובעי המדיניות  של הקהילה.

נושא הקבוצה היה סיפורי המסע מאתיופיהמתוך רצון להשמיע את הסיפורים ולהעציםאת הנשים ואת הקהילה. חברות הקבוצה התבקשו להביא עמם צילומים שצילמו אושיש ברשותם סביב נושאים עליהם היו רוצות לשוחח. בכל מפגש כזה נערך דיאלוג ודיון על התמונות שהוצגו. 

במפגש הסיום נערכה תערוכה של התמונות והסיפורים,למפגש הוזמנו אנשי הקהילה וגורמים משמעותיים נוספים. 

סיפורים אחרונים
חיפוש לפי קטגוריה
חיפוש לפי תגיות
bottom of page