top of page

סיפורים עולים

הכשרה, שילוב והעצמה חברתית וכלכלית
של יהודי אתיופיה בישראל 

געגוע


התמונה הזו היא געגוע. היא זיכרונות. הרגשות שהיו לנו באתיופיה של נתינה. הרגש שהרגשת כשנותנים פרחים. הצילום הזה הוא מראש השנה, הינו מביאים פרחים למבוגרים והם היו מבטיחים לכל אחד מאיתנו מה יתנו לו במתנה.

הסיפורים שעלו
סיפורים אחרונים
חיפוש לפי קטגוריה
חיפוש לפי תגיות
bottom of page