top of page

סיפורים עולים

הכשרה, שילוב והעצמה חברתית וכלכלית
של יהודי אתיופיה בישראל 

בית הספר היהודי


בית הספר היהודי בכפר אמבובר שבו למדתי עד כיתה ד'. בתמונה זו ישנם כמה אנשים שאני מזהה אותם, החברות של אחותי הגדולה, וכמה קרובי משפחה שלי. במיוחד זוכרת את בת הדוד שלי ז"ל שנפטרה בארץ. המורה הזה הוא קייס ברקהו שיבדל לחיים ארוכים, הוא לימד אותי עברית באתיופיה. צורת הלימוד היתה כל כך מעניינת שאהבתי מאוד את השיעור עם המורה הזה. השיעור מתנהל בשקט, המשמעת וכבוד למורה בכתה היה מעל ומעבר.

למדו בבית ספר בגילאים שונים באותה כתה, הלימודים זה לא לפי גיל אלא לפי רמה, אם עברת מבחן עלית כתה ואם לא עברת נשארת עוד שנה או גם יותר. אני זוכרת את חלוקת התעודות, חילקו מול כל ביה"ס ולכן ה-1 בספטמבר היה גם יום של שמחה אבל גם של עצב ותסכול, תלוי אם עברת או נכשלת, זאת אומרת נשארו באותה כיתה.

הסיפורים שעלו
סיפורים אחרונים
חיפוש לפי קטגוריה
חיפוש לפי תגיות
bottom of page