top of page

סיפורים עולים

הכשרה, שילוב והעצמה חברתית וכלכלית
של יהודי אתיופיה בישראל 

השוטר הטוב


האדם הזה מאד חשוב עבורי ועבור משפחתי. הוא היה שוטר באזור גונדר. אבא שלי היה בבית הסוהר ועמדו להוציאו להורג. הוא התערב לטובתו, כתב מכתב והעבירו אותו לאגף המשתחררים, וכך השתחרר וניצל ממות. אבא שלי גר במקום שלא היו בו יהודים, הייתה פריצה במרפאה שבה שמר, חשדו שהוא יהודי וזו סיבה מספיקה לאסור אותו.

השוטר בעצמו היה מורה, מחנך וצייר יהודי. הוא צייר גם את הכסף האתיופי, לא זייף, אבל עצרו אותו, הוא סבל מהישיבה ומההתעללות בכלא והחליט להיות שוטר ולעזור ליהודים. הוא התגייס והגיע לדרגה מאוד גבוהה באזור שלו, ברגע שהיה מזהה יהודים בכלא היה כותב בשמם מכתב והם היו משתחררים. כך עזר להרבה יהודים וביניהם לאבא שלי.

הוא צייר הרבה מהציורים כאן במתנ"ס.

הסיפורים שעלו
סיפורים אחרונים
חיפוש לפי קטגוריה
חיפוש לפי תגיות
bottom of page