top of page

סיפורים עולים

הכשרה, שילוב והעצמה חברתית וכלכלית
של יהודי אתיופיה בישראל 

המוזיקה של אמרה

"בכפר לא מקובל ללמוד מוסיקה בצורה מסודרת. מי שיש לו שמיעה
  טובה וכישרון - מנגן, ואחר-כך כל הקהילה נהנית מן הכישרון שלו..."

 

בס"ד 

היהודים באתיופיה ניגנו מוסיקה והאזינו לה בחיי היומיום וגם בטקסים דתיים, בכפר וגם בעיר, בשעות העבודה וברגעי המנוחה. המוסיקה עברה מדור לדור, והיהודים למדו שירים ומנגינות גם מן הסביבה הלא-יהודית. המוסיקה בכפר שונה מזו המנוגנת בעיר, המוסיקה של חיי היום-יום שונה מאוד מן המוסיקה הדתית. יש מוסיקה דתית שרק כוהני הדת שרים ומנגנים.איך לומדים לשיר את השירים, ואיך לומדים לנגן על כלי הנגינה? בכפר לא מקובל ללמוד מוסיקה בצורה מסודרת. מי שיש לו שמיעה טובה וכישרון - מנגן, ואחר-כך כל הקהילה נהנית מן הכישרון שלו. בכפר אין מורים למוסיקה. לכן, לימוד הנגינה נעשה באמצעות התבוננות, חיקוי והתנסות. בעיר חלק מן הילדים לומדים מוסיקה בבית-הספר.

 

כלי הנגינה: תופים, רעשנים ומצלצלים שונים הם כלי הנגינה הנפוצים ביותר בקרב היהודים והלא- יהודים באתיופיה ובכל יבשת אפריקה.

הכְּרַר המֶסֶנְקוֹ והבֶּגֶנַה הם כלים ייחודיים לאתיופיה בלבד.

הכרר - במסורת של יהודי אתיופיה מקובל לומר כי הכְּרַר הוא הנבל בו ניגן דוד לשאול המלך.הכְּרַר הוא כלי מיתר העשוי מתיבת תהודה עגולה מעץ או מתכת. על התיבה מתוח עור. מעל פתח התיבה, לאורך, מתוחים 5-10 מיתרים. פעם היו עושים את המיתרים ממעיים של פרה או עז (מעי הוא צינור בגוף שבו מתעכל המזון). היום המיתרים עשויים מפלסטיק או מתכת.על הכְּרַר מנגנים בישיבה. מניחים אותו באלכסון בין הרגלים ופורטים בעזרת שתי הידיים על המיתרים.בכְּרַר מנגנים במסיבות ובאירועים חגיגיים.
המסנקו - המֶסֶנְקוֹ הוא כלי נגינה עתיק, ששמר על צורתו שנים רבות.
מֶסֶנְקוֹ מזכיר את הכינור.למֶסֶנְקו תיבת תהודה מעויינת. התיבה יכולה להיות בגדלים שונים. לתיבה מחובר מוט ועליו מתוח מיתר. על המיתר מנגנים באמצעות קשת מעוגלת ועליה מיתר. בדרך כלל, עושים את המיתרים משערות זנב של סוס.גם על המֶסֶנְקו מנגנים בישיבה. מניחים אותו בין הרגלים ומשעינים את המוט אל הגוף. יד אחת לוחצת על המיתר והיד השנייה מושכת בקשת.בכל כפר באתיופיה אפשר למצוא נגן מֶסֶנְקוֹ הנוהג ללוות את זמרי הכפר והמקהלה.
הכֶּבֶּרו הוא תוף העשוי מגזע עץ חלול. יש תופי כֶּבֶּרוֹ קטנים שגובהם כארבעים סנטימטר, ויש תופי כֶּבֶּרוֹ גדולים שגובהם כמעט מטר! על שני פתחי הגזע החלול מתוחים עורות, שעליהם מתופפים: צד אחד גדול, והצד השני קטן יותר.הכֶּבֶּרו תלוי למתופף על הצוואר ברצועות של עור. מנגנים על התוף משני צדיו: ביד הימנית מכים בצד הגדול יותר, וביד שמאל בצד הקטן. פירוש המילה כֶּבֶּרוֹ באמהרית היא "לחלוק כבוד".אין כמו הכֶּבֶּרוֹ ללוות תזמורות, ריקודים ואפילו... את העובדים בזמן העבודה!באתיופיה יש כלי-נגינה המשמשים לטקסים דתיים בלבד. רק פרחי הכהונה לומדים את המוסיקה הדתית, מתאמנים בשירת התפילות ובנגינה בכלי הנגינה המלווים אותן.כלי הנגינה המיוחדים, המלווים את תפילות ביתא-ישראל, מוכרים גם בטקסים ובתפילות של בני דתות אחרות.
קצ'ל - הקַצְ'ל הוא מעין מצילה או מצילתיים. משתמשים בו כרעשן יד.בקַצְ'ל צלוחיות פח או עץ הנמצאות אחת מעל השנייה ומושחלות על שני מוטות עץ או ברזל דקים. כאשר מנענעים בקַצְ'ל הצלוחיות מרשרשות.

הנגדיט - הנֶגַרִיט הוא תוף גדול עשוי עץ, זהב או כסף ומכוסה כולו בעור בהמה.מכים בו בעזרת מקל או פטיש מעץ או בעזרת שני מקלות.עקבות מאתיופיה במילים ובמנגינות.

 

 

 

 

amaremekonen - amare mekonen
00:00 / 00:00

וידאו מקורי מחתונה שניגנתי בה בכפר באתיופיה

אני, אמרה מקונן

bottom of page